MAKRO SNÍDANĚ - ZÁVĚRY DISKUZE

Pod záštitou Family Office Kunz a partneři s.r.o. a advokátní kanceláře HLADKY.LEGAL proběhla Makro snídaně s Martinem Lobotkou, hlavním ekonomem Conseq a partnerem Sirius Investments, a Janem Maňákem, ředitelem rozvoje obchodu v regionu CEE společnosti BNP Paribas Asset Management na téma "Makroekonomický vývoj". Diskuzese rozběhla přesně podle očekávání. Mezi jinými se zapojili i hosté Martin Burda, partner Sirius Investments a Miriam Zoia, Relationship Manager, Czech Republic at Zürcher Kantonalbank.

Centrální banky a inflace

Martin Lobotka i Jan Maňák se shodli, že centrální banky jsou institucemi významně ovlivňujícími hospodářský vývoj hlavních světových regionů - USA a EU. Na druhé straně schopnost České národní banky zvýšit inflaci ke 2% ročně je značně omezena mírou otevřenosti ekonomiky České republiky. Inflace v České republice, zejména její jádrová složka, je více ovlivňována geografickou přítomností eurozóny a její výší inflace, spíše než aktivitami České národní banky. Tato situace má dopad na uvažování bankovní rady České národní banky. I když není jasná míra do jaké si tento fakt jednotliví členové bankovní rady uvědomují.

Nedostatek pracovních sil a školství

Diskuze všech přítomných se věnovala  nedostatku pracovních sil v různých podobách. Nízká nezaměstnanost ještě neznamená, že je nedostatek pracovních sil, vláda v předchozích letech zvýšila počet "státních zaměstnanců" a odčerpala část osob z pracovního trhu. Efektivita státní správy se ale nezvýšila, pokud lze v souvislosti se státí správou vůbec o efektivitě hovořit. Školství nedokáže připravit mladé generace na skutečně úspěšné a rychlé zapojení do pracovního trhu. U mladých obecně chybí zájem o hlubší znalosti ve zvoleném oboru.

Světlo na konci tunelu

Ze zdánlivě bezvýchodné situace ale cesta zjevně existuje. Všechny vyspělejší státy než je Česká republika dokazují, že obtíže lze překonávat a být úspěšný. Je třeba jasná vize, celospolečenský konsenzus na cílech a podstatné zvýšení produktivity práce.

Poděkování

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na setkání při příští diskuzi.

PF 2020

Vážení přátelé, za tým Kunz a partneři s.r.o. vám přeji krásné Vánoce, pevné zdraví, spoustu radosti a štěstí. Přeji vám, ať často…

DLUHOPISY - JE ČAS VYSTOUPIT?

Oblíbená diskuze, tentokrát na téma "Dluhopisy - je čas vystoupit?". Pohled investora = věřitele. Jak vnímat půjčku a jak dluhopis?…

KOLIK ROKŮ Z POSLEDNÍCH DESETI DOŠLO K REÁLNÉMU ZHODNOCENÍ VKLADŮ V BANKÁCH?

Jednou. V roce 2009. To je pouze 10% času. Příště už to bude lepší, že? Nebude, pokud nebudete investovat. Nabídka…

Zaujali jsme Vás?

Spojte se s námi a rádi se s Vámi potkáme osobně

Kontakt