Naše služby

Provázíme klienty finančním světem – pomáháme jim porozumět fungování investičního prostředí a zhodnotit jejich majetek. Jako investiční poradci zastupujeme zájmy našich klientů. Naši obchodní partneři splňují přísné etické a profesionální standardy.

Zasedací místnost

Jsme tady pro vás

Vybudovali jste úspěšnou firmu. Zodpovědným jednáním jste vytvořili jmění a sklízíte plody vaší dlouholeté práce. Chcete být znovu pány svého času a rozhodovat o svém životě. Naše dlouholeté zkušenosti budou pro vás kvalitním základem. Budeme vaším spolehlivým partnerem při správě majetku a investičního portfolia.

Family Office

Family Office

Family Office zahrnuje specifické poradenské služby v oblasti řízení rodinného majetku, společností, nemovitostí a hotovosti. Pomáháme klientům vytvořit podmínky pro dlouhodobé zvelebení rodinného vlastnictví a ochranu před externími vlivy. Zajišťujeme kompletní servis finančního majetku rodin na klíč na základě individuálních potřeb.

V České republice dosud nebyly služby Family Office příliš využívány. V současné době se však zakladatelé rodinných společností, které vznikly po roce 1989, postupně dostávají do věku, kdy se již nechtějí podnikání věnovat naplno nebo plánují odchod do důchodu, a tak zde vzniká prostor pro spolupráci s FO.

Co získáte?

Příklady situací, kdy můžete naše služby využít:

 • Jste příliš zaměstnaní věcmi, které hodnotou neodpovídají vašemu času – trávíte-li příliš mnoho času správou osobního majetku, můžete se díky službám FO zbavit operativy a řešit pouze strategická rozhodnutí. Můžete se pak naplno věnovat věcem, které jsou pro vás důležité – firma, rodina, koníček apod.

 • Předání rodinného majetku – zvolení vhodné formy a způsobu přesunu majetku na další generaci. Zajištění nástupnictví v rodině je velmi zásadní a zároveň citlivá záležitost. Pomůžeme vám s procesem plánování nástupnictví v rodině s ohledem na zachování a naplnění rodinných hodnot a odkazu.

 • Charita a filantropie – vyhledávání vhodných partnerů, s kterými rodina případně spojí své jméno.

 • Nečekané události – v případě, kdy se stane něco neočekávaného, naši klienti oceňují, že mají někoho, kdo je dokáže zastoupit v situacích, jako jsou například ztráta dokumentů, soudní spory, zmrazení majetku (ať už z jakéhokoli důvodu), manželské spory apod. Je pro ně důležité, že je tu někdo, kdo má přehled o jejich majetku a může v případě potřeby za ně vykonat nezbytná rozhodnutí.

Činnosti, které může Family Office zahrnovat:

 • Finanční správa majetku

 • Zastupitelnost klienta při správě rodinného majetku

 • Jednání s bankami a finančními institucemi

 • Controlling a příprava podkladů pro strategická rozhodnutí

 • Archivace dokumentace, výpisů, smluv apod.

 • Podklady pro daňová přiznání

 • Plánování nástupnictví

Investiční poradenství

Investiční poradenství

Nabízíme vám investiční poradenství. Můžete na nás spolehnout, budeme pracovat jen pro vás, poznáme vaše potřeby a finanční zázemí a to vše vezmeme v úvahu při doporučení vhodných investic.

Oceníte náš široký přehled o trhu a znalost produktů a služeb, které nepatří do obvyklé nabídky investičních možností. Máme kontakty na investiční produkty, které nejsou na trhu běžně nabízeny, a pro privátního investora jsou tedy téměř nedostupné.

Obchodní partnery si pečlivě vybíráme, spolupracujeme jen s těmi, kteří jsou spolehliví a splňují přísné etické a profesionální standardy.

Potřebné dokumenty

Zaujali jsme vás?

Spojte se s námi a rádi se s Vámi potkáme osobně

Kontakt